Podstawa prawna

Uchwały

RODO

Uchwały

Uchwały obowiązujące

  1. Uchwała nr LX/482/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście

Uchwały archiwalne

  1. Uchwała nr. XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 3 grudnia 2019 r. sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście
  2. Uchwała nr. XXX/236/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście
  3. Uchwała nr. XLIX/401/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator, dane kontaktoweGmina Miasto Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą Urzędu na ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, kontakt:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: iod@um.swinoujscie.pl
2) pisemnie: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Inspektor Ochrony DanychZ inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@um.swinoujscie.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danychDane będą przetwarzane przez Gminę Miasto Świnoujście w celu:
1) wypełnienia obowiązków prawnych – w szczególności zadań wynikających z:
a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
b. Uchwały Nr XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście.
c. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres przewidziany w obowiązującym świetle prawa przez okres 10 lat. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Odbiorcy danychDane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom:
1. W przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego Lider Konsorcjum INDIGO POLSKA Spółka Akcyjna na podstawie zawartej umowy powierzania przetwarzania danych;
2. Innym podmiotom, przewidzianym w świetle obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotycząOsoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Miasto Świnoujście mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych na warunkach przewidzianych w art. 15 RODO;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych, na warunkach przewidzianych w art. 18 RODO
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacja osób, których dane są przetwarzane;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content