Najczęściej zadawane pytania

  • By kupić abonament mieszkańca, należy udokumentować rozliczenie podatku dochodowego. W tym celu musiałam wybrać się do Urzędu Skarbowego, gdzie za poświadczenie złożenia PIT trzeba było zapłacić. Dlaczego muszę ponosić dodatkowe koszty w związku z zakupem abonamentu?

Mieszkańcy, którzy zechcą skorzystać z przywileju, jakim będzie tańsze parkowanie w obszarze SPP – NIE MUSZĄ W TYM CELU UDAWAĆ SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO PO DODATKOWE POŚWIADCZENIA. Nie będą też ponosić żadnych dodatkowych kosztów. W celu potwierdzenia rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy okazać w biurze SPP potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni. Potwierdzeniem jest pierwsza strona zeznania podatkowego z dołączonym Urzędowym Potwierdzeniem Otrzymania (UPO) lub w przypadku wersji papierowej stosowne potwierdzenie z Urzędu skarbowego wydawane podczas składania zeznania podatkowego.


  • Czy posiadając aktualną kartę osoby z niepełnosprawnością, która uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach, muszę kupować bilety do parkowania w SPP?

Osoba posiadająca aktualną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej może bezpłatnie parkować na obszarze całej SPP (nie tylko na wyznaczonych „niebieskich kopertach”), oczywiście z zachowaniem obowiązujących przepisów prawo o ruchu drogowym.


Skip to content